Инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци ще заработи напролет в Чипровци

Инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци ще заработи напролет в Чипровци

В седмицата преди Коледа с официална церемония в Чипровци бе отбелязана успешната реализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. Той обхваща две общини Чипровци и Георги Дамяново, стойността му е 3 423 000 лева, като две трети от сумата е осигурена по Опетративна програма ”Околна среда”, а останалите средства са от държавния бюджет и от този на двете съседни балкански общини. На официалното откриване лентата прерязаха кметът на Чипровци Пламен Петков и на Георги Дамяново Нина Петков.

„Сигурен съм, че това е уверена стъпка в посока по опазване на околната среда. Ще бъдат открити 14 нови работни места и получените приходи ще могат да бъдат използвани в услуга на жителите на нашите общини“, заяви при откриването кметът на Чипровци.

 

Инсталацията ще заработи през пролетта на 2022 година, нейният капацитет е около 2000 тона на сезон, като в населените места в двете общини ще бъдат поставени контейнери за зелени отпадъци. Очакванията са при добра експлоатация компостът, произведен от зелените отпадъци да бъде реализиран успешно на пазара, като с това ще се подпомогнат и местните бюджети. Очаква се също така двете общини да намалят наполовина разходите си, за извозване на отпадъци до регионалното депо в Монтана. В Чипровци и Георги Дамяново от началото на следващата година ще организират и информационна кампания.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.