Важна информация за пенсионерите

Важна информация за пенсионерите

От 2022 година жените в България ще се пенсионират при навършена възраст от 61 години и 10 месеца и осигурителен стаж от 36 г. и 2 месеца. За мъжете ще са необходими 64 години и 5 месеца, както и стаж от 39 год. и 2 месеца. Изплащането на пенсиите и добавките за първия месец на 2022 г. ще се извърши в периода от 7 до 20 януари. Пенсиите на пенсионерите, които ги получават по банков път, ще бъдат преведени на 7 януари, а изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва по предварително  изготвен и обявен от тях график. Към настоящия момент броят на пенсионерите в област Монтана е 41 267. Изплатената сума за пенсии и добавки през януари е в размер на 22 958 002 лв.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.