Безотговорни унищожиха два пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци (снимки)

Безотговорни унищожиха два пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци (снимки)

Незагасена, най-вероятно, жар от печка на твърдо гориво деформира и напълно разтопи два от контейнерите за разделно събиране на отпадъци, разположен на бул. „Хаджи Димитър“ на ъгъла с бул. „Александър Стамболийски“ в Монтана. Възможно е да става дума и за умишлен палеж. Резултатът обаче е един и същ.

От много време поставените на това място в центъра на областния град сини, жълти и зелени контейнери се използват не само за разделно събиране на хартия, пластмаса или стъкло, а в тях се изхвърлят безразборно и безконтролно всякъв вид боклуци. Върхът на безотговорността обаче удари дъното тази сутрин. Ще има ли реакция от страна на отговарящите за реда?!


 


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.