Строителна фирма ще плати 13 500 лева на читалището с. Горна Ковачица за калпав ремонт

Строителна фирма ще плати 13 500 лева на читалището с. Горна Ковачица за калпав ремонт

Окръжен съд – Монтана одобри спогодба, според която дружеството „Ес Джи 81“ ЕООД - София се задължава да заплати 13 500 лева на народно читалище „Бистър ум 1927“ в  село Горна Ковачица, община Чипровци, за доброволно уреждане  на съдебно производство  по търговско дело  между тях. То е образувано през 2019 г. по иск на читалището против въпросната фирма. В исковата молба се твърди, че през 2015 г. фирмата извършила ремонт на читалище „Бистър ум 1927“ в с. Горно Ковачица като ремонтните дейности били финансирани от ДФ „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони. Според иска строителните работи останали недовършени и по-късно се появили течове. Но тъй като ремонтът вече бил платен, а обектът въведен в експлоатация, се наложило читалището да заплати нови ремонти дейности за запазване на сградата.

През 2016 г. проверка на ДФ „Земеделие“ също установила недостатъци на ремонта и с акт  определил сума от 13 875,50 лева за възстановяване на безвъзмездната помощ за ремонта. Строителната фирма не се отзовала на поканата на читалището да поправи некачественото строителство. Заради това от читалище „Бистър ум“ подали иск  срещу дружеството с молба да  плати обезщетение от 9331, 62 лева – разходи за отстраняване на недостатъците в ремонта и 6125,34 – договорена неустойка.  В хода на съдебното производство двете страни изявиха желание за спогодба помежду им. Те се споразумяха извънсъдебно да уредят окончателно и доброволно отношенията си  като фирма „Ес Джи 81“ ЕООД  плати  13 500 лева на читалище „Бистър ум – 1927“. Страните се съгласиха също, че изплащането на сумата не представлява признаване на иска или вина от страна на дружеството. Окръжен съд – Монтана одобри  постигнатата спогодба като непротиворечаща на закона и морала  и прекрати търговското дело.       

Определението на съда не е обжалвано в дадения едноседмичния срок  пред Апелативен съд – София и е влязло в сила.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.