Изложба на сръбския художник Йован Спасич бе открита в галерия „Кирил Петров“

Изложба на сръбския художник Йован Спасич бе открита в галерия „Кирил Петров“

Серия портрети на младия сръбския художник Йован Спасич бе подредена в Художествената галерия „Кирил Петров“ в Монтана. Изложбата е озаглавена „Невъзможно бягство“, а представените в нея произведения разчитат на деформацията като художествен похват, избран от автора за по-различно третиране на образите чрез смесена техника.

Йован Спасич е роден през 1993 г. в Лесковац и вече има 19 самостоятелни изложби. Участвал е в много колективни изложби, творчески колонии и пленери. Негови произведения са показвани в Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина. Живее и работи във Власотинце, в България гостува за пръв път.

„Радвам се, че жителите и гостите на този град ще могат да се запознаят с работата Ви в областта на портретното изкуство и приветствам дългогодишното приятелство между творци от Сърбия и България. Пожелавам този културен диалог между вас да продължи и вярвам, че изложбата ще бъде посрещната от заслужен интерес“, напис в поздравителния си адрес областният управител Ванина Вецина.

Изложбата „Невъзможно бягство“ ще остане в галерията на ул. „Цар Борис III“ № 19 до 11 юни.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.