Да си спомним за големия актьор Петър Митев

Да си спомним за големия актьор Петър Митев

На 14 май Петър Митев щеше да празнува 70 годишен юбилей. Той остава завинаги в спомените на многобройните зрители със своите роли в спектаклите на Драматичен театър „Драгомир Асенов“-Монтана.

Петър Митев беше отдаден на своята професия и остана докрай верен на монтанския театър и на мисията да бъде актьор и с ролите си да се опита да направи други по-добри, по-мислещи и по-критични.

Петър Митев е носител на много награди и посмъртно бе удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Монтана.

Със своя талант и професионализъм Петър Митев продължава да вдъхновява и да служи за пример на младите актьори в театъра в Монтана.
Поклон пред светлата му памет!


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.