Настаниха в общинско жилище 5-членно семейство от Украйна

Настаниха в общинско жилище 5-членно семейство от Украйна

Семейство на бежанци от Украйна бе настанено в общинско жилище в Монтана. Марина Атанасова, малкият й син Николай, нейната сестра, майка и баба са потомствени бесарабски българи. Войната в Украйна ги довела по принуда в нашия град. С решение на Общинския съвет те получиха своя нов дом. 7-годишният Николай, който наесен ще бъде първокласник, гостува заедно с майка си и баба си в общината. Думите на благодарност бяха придружени с негова рисунка и с торта, които кметът Златко Живков прие.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.