Сряда, Април 08, 2020
Приключи успешно проект „Легендите, път към по-атрактивна туристическа дестинация“

На11.02.2020г.  в град Вършец бе проведена заключителната пресконференция по проект „Легендите, път към  по-атрактивна туристическа дестинация“ по програма  Interreg V-A Romania – Bulgaria. Водещият партньор  e Сдружение „Завинаги за Европа“, гр. Крайова, Р. Румъния  и Сдружение  „Агенция за развитие на Северозападна  България“, гр. Монтана, Р.България в продължение на година и половина работиха за  увеличаване на   туристическата  атрактивност на целевата област/Долж, Олт, Мехединци, Монтана, Видин и Враца/ чрез идентифициране, съхранение, опазване   и популяризиране  на безценната част на нематериалното богатство чрез местните легенди с цел устойчивото използване на природното и културното богатство и ресурси.

     За тази цел деца-участници в четирите курса  Лагери на легендите, учители и специалисти от целевата област по проекта откриха  и събираха легенди свързани с културното и природното богатство и ресурси в трансграничната област с потенциал за получаване на устойчиви туристически атракции.

      Развитите два съвместни туристически продукта наречени Карта на легендите/ на хартиен носител и електронна  карта с  пояснителен каталог/и Лагер на легендите/съвместни събития насочени към ученици и учители/,  като и създадените шест промоционални филма, представят туристическия потенциал на трансграничната област по един нов и по-атрактивен начин, а именно чрез  неговите легенди.За да го видите и Вие през този поглед  www.danubelegends.eu.