Енея Георгиева от Монтана е младежки посланик на НАТО

Енея Георгиева от Монтана е младежки посланик на НАТО

Енея Георгиева от Монтана, която е студентка в УНСС и журналист в сайта Economic.bg и сп. „Икономика“, участва в третата Европейска конвенция за младежка работа. Тя се проведе в рамките на Германското председателство на Съвета на ЕС. Срещата се организира чрез онлайн платформа, която позволи едновременното присъствие на над 1000 участници от над 50 страни. Сред тях бяха млади лидери, активисти от неправителствени организации, експерти от министерства и агенции. Енея се изяви като лидер, като взе участие в дебатите и пое ролята на официален журналист за събитието. Тя остави своята следа и в разработването на стратегическия документ за конвенцията. Неговата главна цел е младежкият сектор да стане по-значим фактор за развитие в Европа.

Енея Георгиева е пример, че сред младите има обществено активни хора с лидерски потенциал. Второкурсничката по специалност „Международни икономически отношения” в УНСС членува в неправителствената организация „България на младите”, част е от инициативата на Европейската комисия екип „Европа“ и е младежки посланик на НАТО. Още като ученичка в ПМПГ „Св. Климент Охридски” в родния си тя участва в извънкласни дейности и различни събития. Интересът й към европейската тематика и социално-политическите въпроси е породен благодарение на участието й в клуб „Европа” в нейната гимназия и неформалната група за обучение по журналистика клуб „Медии”. За многобройните си награди от конкурси за есе тя била и стипендиант на Община Монтана.

Автор: Даниел Цветанов / Клуб „Медии“


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.