Храна за 630 възрастни хора и 250 деца осигурява Социалният патронаж в Монтана

Храна за 630 възрастни хора и 250 деца осигурява Социалният патронаж в Монтана

С пълния си капацитет не е спирал да работи от началото на 2021 година Домашният социален патронаж в Монтана. Само в областният град 373 души осигуряват от него храната си за деня. Още 80 нуждаещи се обслужва филиалът на патронажа в село Смоляновци.

Другата социална услуга, която работи на пълен капацитет в Монтана е детската млечна кухня. През януари там се приготвя храна за 250 деца. Над 80 процента са запълнените места в четирите детски ясли в града.

Монтана е една от четирите  общини-областни центрове, в която има и трапезария за диетично хранене. През януари в нея се осигурява храна за 180 души, като тристепенно меню е с цена от 2,50 лева и е най-ниската в страната.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.