Още три улици в Чипровци са с нова визия

Още три улици в Чипровци са с нова визия

Въпреки горещините в Чипровци продължават с асфалтирането на основни улици. От днес с нова визия са улиците „Димитър Филипов“ и “Христо Ботев“, както и алеята пред блоковете. „Спазваме обещания си“, заяви кметът на планинското градче Пламен Петков, който в началото на годината си постави като задача да бъдат асфалтирани 15 улици в общината.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.