Окръжен съд – Монтана осъди НАП да върне на община Чипровци 111 000 лева от европроект

Окръжен съд – Монтана осъди НАП да върне на община Чипровци 111 000 лева от европроект

Окръжен съд – Монтана осъди НАП да плати на Община Чипровци 111 024 лева - сума, платена без основание за задължения на фирма, участвала в  изпълнение на европейски проект в Чипровци. Делото е образувано по иск от Община Чипровци против НАП за сумата от 135 617лева, от които 90 426,79 лева главница и 45 190,21лева лихва – част от средствата за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс - стадион, съблекалня и басейн“, финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Общата стойност на договора е 4 734 876,62 лева със  срок на изпълнение 01.02.2014 г. и изпълнител ДЗЗД “С. Б.“, съдружници в което са „В. 98“ АД - София и „А.“ ООД - София. След приключване на строителството Общината е започнала плащане на сумите по договора, но през март 2016 г. от ТД на НАП - София е постъпило съобщение за запор върху вземането на фирма „А.“ ООД заради задължения към фиска. Същия месец общината е превела на НАП  запорираната сума от 90 426,79 лева. След превода в община Чипровци е пристигнала покана от Българска банка за развитие /ББР/ АД  общината да й заплати всички дължими суми по Договора за строителство на спортния комплекс, тъй като вземанията на изпълнителя ДЗЗД“С. Б.“  са прехвърлени на ББР. Общината веднага е уведомила НАП за предявените претенции от банката и отправила покана за възстановяване на сумата по сметката си, но средствата не са били възстановени. Тъй като Община Чипровци не е превела на ББР дължимата сума, банката е завела дело и през май 2020 г. ОС- Монтана е осъдил общината да плати на ББР 90 426, 79 лева - дължимо плащане  по Договора за строителство на спортния комплекс. Община Чипровци е изплатила на ББР АД сумата и подала иск срещу НАП. След като се запозна  с всички доказателства по делото съдът прие, че  Община Чипровци е платила на НАП 90 426,79 лева без основание. НАП е запорирала и получила едно несъществуващо вземане на фирма „А.“ ООД, тъй като към момента на запора - 21.03.2016 г., кредитор на Община Чипровци по договора за строителство е била ББР АД с договор за цесия, сключен на 22.10.2015 г.  А според  Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ всеки, който е получил нещо без основание, е длъжен да го върне. Затова ОС – Монтана осъди НАП да плати на Община Чипровци 111 024.00 лева - 90 426,79 лева главница  и 20 597,21 лева лихва, както и направените разноски в делото в размер на 7961,45 лева.  

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.