От библиотеката в с. Комарево организира лятна кампания „Предизвиквам те да четеш“

От библиотеката в с. Комарево организира лятна кампания „Предизвиквам те да четеш“

Първата частна библиотека в с. Комарево организира лятна кампания, насочена към деца, родители и библиотеки и наречена „Предизвиквам те да четеш“. Кампанията ще приключи на 1 септември. Всички преминали успешно през предизвикателство, ще получат грамоти, а първите 10 семейства и първите 3 библиотеки, които участват най-активно, ще получат награди, които ще бъдат връчени в самата библиотека в Комарево на 06.09.2021 г. от кмета на Община Монтана Златко Живков. Наградите са осигурени от Общобългарска фондация „Тангра ТаНакРа“.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.