Развитието на човека по Златното сечение

Развитието на човека по Златното сечение

Сергей Полунин

Всичко в нашия Свят се развива по Златното сечение, то присъствува и във всички етапи от развитието на човек, започвайки от зародиша и до зряла възраст. Така е устроена нашата Галактика, спиралата на раковините, и т . н. Златното сечение представлява Линията на Фибоначи, поставени в координатна система. Линията на Фибоначи е поредица от числа, където всяко число се явяава сбор на предишните две. Неговият коефицент 1,618 се явява всъщност цифров еквивалент на развитието на чошека по Единен Образ и Подобие. ​След раждането на човека неговото развитие може да се опише посредством ,,Златната спирала,, , която се развива, описвайки 4 сектора в математическа координатна сиситема, които съответствуват на четирите ипостаса на личността - Духовно, Ментално, Социално и Материално. ​Всичко това може да се предсатви във вид на схема на цялостното системно описание на Мира ( Света) , която бе предложена от професор Ганзен, и допълнена Сергей Полунин - ,,Златна спирала,, ​ Тази схема, при правилен подход може да отговори на всички жизнено важни въпроси,, не само от развитието на личността, но и на устройсвото на света въобще.

Представяме на вниманието ви нашата статия, с което и започна нашето Осъзнаване на Цялостното и системното развитие на личността. И така ..... Животът на човек започва много по рано, отколкото предполагаме. За развитието и оформянето на яйцеклетката са необходими 2 години. Всичко , което се случва през тези две години, оставя ,,отпечатък,, под формата на нови нервни връзки и нови неврони, у майката. Занимава ли се тя със спорт, чете ли някакви книги, слуша ли музика всичко това влияе върху оформянето на плода. Затова е необходимо към този момент, да се отнасяме сериозно и да се подготвяме по отрано към този свещенен акт на раждането. Но не само майката има значение, бащата също, но тук периодът е много по кратък – 3 месеца, ето защо е важно през тези три месеца бащата да се занимава с това, което би искал да види у своето бъдещо дете Ето защо е важно да се напомня и на майката и на таткото, че те присъствуват, даже в този ранен етап от развитието на бъдещото дете.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.