Развитието на човека по Златното сечение II

Развитието на човека по Златното сечение II

Сергей Полунин

Раждане и първи триместър ( от 0 до 3 месеца ) Въздух

Нормално е при раждането майката да се безпокои, и всичките тези изменения които протичат с нея, всички изменения на средата в и около нея,  всичко това се отразява на бъдещото дете по един или друг начин. Тогава детето ,,запечатва,, всичко това, което се случва около него и го записва по формата на безсъзнатели и подсъзнателни ,,програми,, Тоест всички звуци, думи, докосвания , ще бъдат зафиксирани.

И когато плодът поеме по родвите пътища, той преживява определени неудобства, черепът буквално притиска главния мозък, и в този момент всички звуци, всичко което е казано , ще бъде отразено в безсъзнателното дете под формата на определени програми. Тези програми биха могли да се проявят по късно, ако се създадат подобни на тези условия в живота на детето.

В момента на раждането, кислородът , който плодът вдишва,за първи път, буквално обгаря вътрешната повърхност на белите дробове, и за да издиша, тялото на детето се сгъва силно и издишва, което води до записването на първата програма

Напрежението, сгъването , спазъмът спасяват от болка, спасшват буквално живота.

В разултат на това , коислородът освобождава белите дробове и детето чувствува леко облекчение.

Понякога е необходимо акушерката да го потупа леко отзад, по седалището, за да му помогне да поеме въздух за втори път, и така се записва втората програма

Болката спасява живот

И ето, че новороденото е вече натоварено с няколко програми и навлиза в Първия триместър, първите три месеца от живота си. И така...

Всичко около нас е построено по златното сечение нашите пръсти, крайници, нашето тяло, нашата Галактика. И колкото по близко до него се намираме, толкова по удобно живеем,  движим се и т н .

Индивидуалното развитието на човек протича също по Златното сечение

Ако си спомните поредицата на Фибоначи, където всяко число е сбор от предишните две, и го поставим в координатна система, виждаме, че при раждането детето попада в Първия сектор от Нулата до Първите три месеца.

Това е сектора на безусловната Любов на майката към детето и на детето към майката, безусловните рефлекси. Но това е и сектра на формирането на Образа , по който ще се развие бъдещия човек. Ето защо е важно детето да бъде в постоянен контакт с майката ,да слуша гласа и , да усеща тялото и.

Не по малка е и  ролята на таткото, защото през този период, първите три месеца става оформянето на духовното началона бъдещия човек. Духовността не е принадлежност към някаква религия, а това е способността на се съхрани изначалния Образ в процеса на индивидуалното развитие.

И така през първите три доколкото по добре се прописва, първоначалният Образ, дотолкова по добре той ще може да се и съхрани, по нататък в процеса на израстване и развитие.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.