"Пътна полиция" стартира акция "Зима"! Какво трябва да знаем?

"Пътна полиция" стартира акция "Зима"! Какво трябва да знаем?

От 1 до 31 ноември на територията на цялата страна служителите на „Пътна полиция” ще проведат традиционната акция „Зима“, която ще премине в три етапа.

Контролът по време на първата десетдневка (1-10 ноември) ще бъде насочен към:
- спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
- недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;
- недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
- недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
- недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
- недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.
Втората кампания стартира от 11 и продължава до 20 ноември ,е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.
Дейността на пътна полиция през тези 10 дена ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
- Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
- Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.
- Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).
- Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
- Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

В третата десетдневка на месец ноември (21-30 ноември) е планирана  кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.
От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:
- да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектор не по-малка или равна на 4 мм
- да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;
- да се движат с изправна стъклопочистваща система.
По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

Съвети за безопасно пътуване през зимата:

 1.     От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

 2.     В автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка

 3.     Превозното средство трябва да е технически изправно. Проверете спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване

 4.     Поддържайте устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност

 5.     Сменете течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да смените водата с антифриз, а лятната течност за чистачки – със зимна

 6.     Подсигурете се с вериги за сняг. Гумите с шипове са забранени

 7.     Винаги зареждайте достатъчно гориво и оборудвай автомобила с буксирно въже

 8.     Не подценявайте локвите и аквапланингите

 9.     Планирайте маршрута си, информирай се за ремонти и обходи

10.   При попадане в рискова ситуация сигнализирайте на телефон


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.