До 1 март 2022 година караме със зимни гуми!

До 1 март 2022 година караме със зимни гуми!

Съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП ). От пътна полиция напомнят още, че движението с пътно превозно средство с разкъсани гуми е забранено; 
ü Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП);
ü Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП).
Чл. 9, ал. 1 от ЗДвП – По пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на самобалансиращи се превозни средства, верижни машини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това. 
Санкциите, които се налагат от ЗДвП при управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми, е 50 лв.

Отнася се за управление на МПС с:
- износени или разкъсани гуми.
- гуми, които не са предназначени за зимни условия, или са с дълбочина на протектора по-малка от 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март);
В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).
Отнася се за
- Управление на МПС с шипове; 
- Неправилно използване на вериги за сняг.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.