103 ученици се върнаха отново в класните стаи в област Монтана

103 ученици се върнаха отново в класните стаи в област Монтана

В област Монтана е възобновено присъственото обучение на ученици от I до IV клас след тестване с щадящи бързи антигенни тестове за COVID-19. Това написа в личния си профил началникът на Регионалното управление на образованието Трайка Трайкова. Тествани са 103 ученици от 14 паралелки и резултатите на всички са отрицателни. Изследването в проведено в 5 училища, в чиито сгради е нямало изборни секции - ОУ с. Замфирово, ОУ с. Смоляновци, ОУ с. Ковачица, ОУ гр. Чипровци и СУ в Медковец.

Продължава тестването в останалите училища - на ученици, чиито родители са изявили желание,  а те са повече от 50% в паралелка.

Очаква се на 16 ноември в класните стаи да влязат още над 900 ученици в 69 паралелки, с което общо броят на учениците, започващи присъствено, ще е 1018 в 86 паралелки.

Броят на родителите, които желаят децата им да започнат присъствено след тестване, се увеличава непрекъснато. Над 100 ученици повече ще се върнат в класните стаи според последното проучване на желанието на родителите.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.