Драстично увеличение на уличното осветление в Община Монтана

Драстично увеличение на уличното осветление в Община Монтана

Последната сметка за улично осветление на община Монтана е двойно по-висока в сравнение с предишните месеци. Това заяви на седмичния си брифинг кметът Златко Живков. Той определи сметките за ел. енергия като леко стряскащи и увери, че няма уличното осветление няма да бъде спирано. Според Живков компенсациите, които ще осигури правителството за октомври и ноември на юридическите лица няма да покрият напълно разликата в скока на цената.

 


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.