Малчугани от детските градини се пускат във Фестивал на футбола

Малчугани от детските градини се пускат във Фестивал на футбола

На терена с изкуствена настилка в спортния комплекс „Огоста” в Монтана стартира третото издание на Фестивала на футбола в детските градини. Той е организиран от Обл.С на БФС и е част от програмата „Grassroots“. Освен в Монтана във форума ще се включат малчугани от Лом и Берковица. Организаторите ще раздадат на всяко дете тениска и медал, а детските градини ще получат тренировъчни футболни пособия. Очаква се във фестивала да участват над 450 деца от 20 детски градини от областта.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.