вицът на уикенда

Един футболен фен използвал слънчевия съботен ден и излязъл на излет в планината. Изскачил един връх и извикал силно: Ехо-о-о. А ехото му отвърнало с: Ехо-о-о. Човекът се вдъхновил и извикал по-силно: Ойларипи-и-и и последвало Ойларипи-и-и от страна на планината. Преди да продължи пътя си надолу младежът извикал още по-силно: Само Левски-и-и! А ехото му отвърнало: Абе, я си е.. м.…..!


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.