вицът на 16 май

Арабин се качва в такси и недоволства, че шофьорът слуша рок. – Спрете незабавно тази музика, защото е обидно за Аллах. По времето на пророка Мохамед рок не е имало. Шофьорът рязко набива спирачки и казва на арабина: По времето на твоя пророк не е имало и таксита. Слизай и чакай да мине някоя камила...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.