Неделя, Август 09, 2020

Двама съученици се срещат: В нашето село такава паника не помня от времето когато се разбра, че Мимето е болна от някаква венерическа болест…