Петък, Януари 22, 2021

В бара: Госпожице, защо сте цялата в бяло?! – Предавам се…