вицът на уикенда

Посреднощ на една малка уличка в Париж крадец срещнал една жена, вкарал я насила в един вход и и заповядал да се съблече. Тя започнала бавно да сваля палтото, дънките, блузата и след това го попитала: А вие, няма ли да се съблечете?! – Не, аз съм на работа! – Ти пък да не мислиш, че аз съм излязла на разходка бе, тъпанар, казала ядосано жената…


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.