вицът на 14 юли

Мъж пътува на стоп, спира една кола шофирана от една хубава жена. По някое време жената гледа на огледалото за обратно виждане, че мъжът започнал да се съблича. – Но какво правите?, казала с недоумение жената. – Абе хайде, знам ви аз вас, шофьорите…


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.