вицът на 11 август

Двама съученички се срещат. Намерих под дивана чифт прашки и марков сутиен. Докато чакам мъжа ми да се прибере от работа, не мога да си представя на кой могат да бъдат. – Миме, ти се моли да не са на мъжа ти, че какви времена настанаха…


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.