вицът на 1 септември

Надпис на входа на ресторант: Яжте и пийте на корем! Сметката ще платят вашите внуци! Влиза Севастаки и поръчва смело. На края идва келнерът и му носи сметката. – Ама нали всичко уж ми е безплатно и внуците ще... Ако не сте видели, така пише на табелата отвън. – Така е наистина, но това е сметката на вашия дядо...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.