вицът на уикенда

Влиза женас 10 деца в стаята на Социалната служба в общината, за да иска помощи. – Всички тези деца ваши ли са, казва учудена служителката. – Мои са, 5 момичета и 5 момчета. – Добре, кажете ми имената им тогава. – Момичетата се казват Мария, а момчетата Иван. – Всичките имат едно и също име, защо?! – Защото така ми е по-лесно. Сутрин като ги будя за училище например, казвам хайде ставай Иване и петимата стават. Или хайде Мария да почистим къщата и измием чиниите и всички пет се включват. – Интересно! А когато трябва да извикате само едно от децата, какво правите?! – А, тогава ги викам по фамилия...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.