вицът на уикенда

Жителите на едно китно балканско селце били винаги тъжни. В един прекрасен ден през него преминал един юнак. – Какво ви мъчи, добри хора. Защо сте толкова тъжни, попитал той първия срещнат. – Защото в една пещера в балкана живее една страшна ламя, която всеки месец иска да и водим по една девствена девойка, за да я изяде. – Няма страшно, аз ще ви спася от нея, казал юнакът и останал да живее в селото. След два месеца ламята умряла от глад.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.