вицът на 3 ноември

Една много претенциозна принцеса обявила, че ще вземе за мъж този, който 10 пъти я задоволи за една вечер. Ако не го направи обаче, ще трябва да се прости с главата си. Идва първия кандидат жених, но след третия път се отказал и на дръвника. И така се изредили мераклии от много страни. Една вечер на кралската порта потропал и един българин. Приела го принцесата в покоите си, а той след всеки „опит“ слагал по една черта с тебешир на стената, така както правил докато бил войник в Габровница и броил месеците до уволнението си от казармата. След 9-та черта, обаче настанал спор, защото принцесата твърдяла, че са 8. Накрая нашият човек се ядосал, изтрил резките от стената и казал: Добре, тогава започваме всичко от начало…


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.