вицът на 8 ноември

Един отива на лекар в известна столична клиника: - Докторе, не мога да имам деца и... това е по наследство. И баща ми не е могъл да има деца, и дядо ми... - Чакай, бе, ами ти откъде идваш тогава, попитал учудено докторът? - Ами от Стара Загора, докторе...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.