предизборен виц

Група бежанци от Афганистан срещнали в гората възрастен човек, тръгнал за гъби. Заговори ли се и от дума на дума го попитали каква пенсия взима като бивш учител по английски. – 300 лева, казал дядото. – Тръгвай с нас тогава, рекли му бежанците...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.