предизборен виц

Кандидат за депутат е на предизборна среща в планинско селце и попитал събралите се хора за най-големите им проблеми, за да ги реши. – Те са три, казал един от тях. Първият е, че имаме лечебница, но нямаме доктор. – Момент, казал кандидат народният представител, взел мобилния си телефон и след кратък разговор казал: Готово, този проблем ви е решен. А какъв е вторият? – Вторият ни голям проблем е, че имаме аптека, но нямаме аптекар и трябва да ходим чак до града... – Със загрижено изражение на лицето бъдещият депутат отново взел мобилния си телефон и след минутка отсякъл: И този проблем ще ви бъде разрешен след изборите, само да ме подкрепите в неделя! Кажете сега какъв ви е третият проблем? – Ами, третият проблем на нашето село е, че нямаме покритие за мобилни телефони...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.