вицът на 15 ноември

По време на избори един дядо влиза в стаята за гласуване и попитал: Моята баба гласува ли вече? – След кратка справка председателят на комисията му казал: Да, виждам че се е подписала, значи е гласувала. А вие, какво, да не би да не живеете заедно. – Там е работата, че бабата почина преди 15 години, но по време на избори тя всеки път идва да гласува преди мен, а аз така и не успях да я засека...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.