вицът на уикенда

Мъж с тъжна физиономия казъл на жена си: Обадиха ми се по телефона, че чичо ми от Бургас е починал и утре е погребението. – О, много съжалява! Стягай се бързо и заминавай, казала жена му. Мъжът се облякъл и право при една колежка. Три дни любов и на третата вечер се прибира. – Скъпа, няма да повярваш. Братовчедите си направили майтап. Баща им е жив и здрав, но три дни поливахме събирането на родата. А ти какво прави през това време? – Остави се, не е за разказване. Прибирам се аз първата вечер от работа и на улицата ме настигат двам непознати. Вкараха ме в една кола и право на вилата на единия. Пихме по няколко чаши вино и едниният от тях ми казва: Сега или ще ни попееш, или ще те... – И ти какво, пя ли им?! – Как ще им пея, бе, нали чичото е починал...


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.