Виц на Деня

След първата брачна нощ: Ти нали каза, че съм ти първия, ма! – Е, да. – А защо няма кръв?! – Защото съм анемична...


Една костенурка за трети път се катери по едно дърво и от върха скача махайки с лапички. На съседното дърво две врабчета гледат и едното казва на другото: Хайде да и кажем, че е осиновена…


След преглед при гинеколог. – Имам добра новина за вас, госпожо. – Но аз съм госпожица. – В такъв случай, имам лоша новина за вас, госпожице...


На интервю за работа. Какви са вашите силни страни? – Логиката. – И как се виждате в нашата фирма след 10 години? – На 36.


Двама съученици се срещат. Ти къпеш ли се след като си правил секс? – Да. – По-често е... тогава, моля ти се...


Рибар се прибира към вкъщи носейки през рамо 23-килограмов сом. Среща го съсед, също ходил за риба, но хванал кофа с попчета. – О, комшо, само една риба ли успя да уловиш за цял ден…


Жителите на едно китно балканско селце били винаги тъжни. В един прекрасен ден през него преминал един юнак. – Какво ви мъчи, добри хора. Защо сте толкова тъжни, попитал той първия срещнат. – Защото в една пещера в балкана живее една страшна ламя, която всеки месец иска да и водим по една девствена девойка, за да я изяде. – Няма страшно, аз ще ви спася от нея, казал юнакът и останал да живее в селото. След два месеца ламята умряла от глад.


Навън вали проливен дъжд. Двама затворници гледат през решетката тъмните облаци и единият казал: Горкият Севастаки, да го пуснат от затвора в такова време…


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.