Още два клуба клуб в Монтана: Извадете името на сем. Найденови от списъка „Магнистки“

Още два клуба клуб в Монтана: Извадете името на сем. Найденови от списъка „Магнистки“

От баскетболния и волейболния клуб на Монтана последваха колегите си от футболния клуб и също излязоха с отворено писмо в подкрепа на Стефан Найденов и неговите синове Боян и Цветомир.

Сем. Найденови и тяхната фирма efbet спонсорират над 80 спортни клуба в България. В най-трудните времена на пандемия от COVID-19 те не оттеглиха подкрепата си към тях. Ако при тези обстоятелства то бъде преустановено те няма да могат да издържат финансово и рискуват да спрат да съществуват. Изключително тежка ще стане и ситуацията с издръжката на детските школи, в които тренират нашите деца.

Припомняме, че сем. Найденови бяха единствените, които се противопоставиха срещу корупцията в страната. Затова настояваме името им да бъде извадено от публикувания на 15 юни т.г. от финансовото министерство списък от лица, които потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC по списъка „Магнистки“.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2022 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.