Съдийски наряди-„Б“ ОФГ, отложени срещи

Съдийски наряди-„Б“ ОФГ, отложени срещи

неделя, 10 ноември, 12 часа:

Балкан (Говежда) – Динамо (Мадан) III кръг

Съдии: Емилиян Тодоров; Б. Петков, Дн. Стоянов. Делегат: Людмил Цветков.

от 14 часа:

Липен – Озирово (Долно Озирово) VII кръг

Съдии: Петър Милков; Т. Валериев, Кр. Колов. Делегат: Георги Цеков.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.