Ф7-график за седмицата, 27 април-3 май

Ф7-график за седмицата, 27 април-3 май

тренировки:

27 април, понеделник, от 17.30 часа

29 април, сряда, от 17.30 часа

1 май, петък, от 17.30 часа

треньор: Деян Кирилов

участие във футболни срещи:

3 май, неделя-турнир в Медковец


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.