In memoriam

In memoriam

На 04 октомври на 84-годишна възраст почина актьорът Димитър Луканов-Патето. Той е роден през 1946 година, първата му роля, макар и детска е в Работническия театър в София. Племенник е на актьора Коста Цонев и писателя Васил Цонев.

През 80-те години на ХХ век Луканов бе част от трупата на Драматичен театър „Драгомир Асенов“-Монтана. Колегите и публиката ще го запомнят в ролите от спектаклите: Пари за Мария, Лев Гурич Синичкин, Иван Шишман, Царска милост, Зидари, Дивият ангел, Малка земя, Жорж Данден, Писар Тричко, Укротяване на опърничавата, Омагьосаната мелница, Дните на нашия живот, Мъжемразката, Когато срещнеш чудото, Януари и мн. други.

Поклон пред светлата му памет.

Снимката е от пиесата „Януари“, като Димитър Луканов-Патето е в средата, а от двете му страни са Георги Стоилов (който също напусна този свят) и сегашният директор на театъра в Монтана Любомир Бояджиев.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.