Съдийски наряди-„А“ ОФГ, отложени срещи

Съдийски наряди-„А“ ОФГ, отложени срещи

събота, 21 ноември, 14:30 часа, V кръг:

Миньор-Кипровец (Чипровци) – Вихър (Николово)

Съдии: Даниел Цолов; Л. Цеков, Т. Валериев. Делегат: Йордан Тодоров.
събота, 21 ноември, 14:30 часа, VI кръг:

Бойчиновци – Шурданица (Г. Дамяново)

Съдии: Петър Милков; Н. Михайлов, В. Найденов. Делегат: Спасимир Младенов.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.