9 контролни срещи по футбол през уикенда - вижте кои играят!

9 контролни срещи по футбол през уикенда - вижте кои играят!

Монтана U15 - Спартак (Плевен) U15

събота, 20 февруари, 9:45 часа

терен с изкуствена настилка в парк „Огоста“

Съдия: Румен Славчев

Монтана U17 - Спартак (Плевен) U17

събота, 20 февруари, 11:30 часа

терен с изкуствена настилка в парк „Огоста“

Съдия: Румен Славчев

Монтана U19 - Вихър (Николово)

събота, 20 февруари, 14:00 часа

терен с изкуствена настилка в парк „Огоста“

Съдия: Красимир Колов

Миньо-Кипровец (Чипровци) – Шурданица (Дамяново)

събота, 20 февруари, 15:45 часа

терен с изкуствена настилка в парк „Огоста“

Съдия: Венислав Живков

Хайдут (Ерден) – Вършец

събота, 20 февруари, 14:00 часа, в Ерден

Съдия: Емилиян Тодоров

Пъстренец (Долно Белотинци) - Железна

събота, 20 февруари, 14:00 часа, в Долно Белотинци

Съдия: Ден Филипов

Бойчиновци – Ком (Берковица)

неделя, 21 февруари, 13:30 часа, в Бойчиновци

Съдия: Ивайло Тодоров

Расово – Бенковски (Габровница)

неделя, 21 февруари, 14:00 часа, в Расово

Съдия: Красимир Колов

Ботев (Кобиляк) – Балкан (Говежда)

неделя, 21 февруари, 14:00 часа, в Кобиляк

Съдия: Боби Петков


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.